O RA SHOPURA Shop je naší verzí klasického Admin Shopu, který můžete znát z jiných serverů.

Funkce RA Shopu je totožná s ostatními admin shopy. Nákup provedete levým tlačítkem myši a prodej provedete pravým tlačítkem. U některých itemů však není povolen zpětný prodej, proto dbejte opatrnosti, abyste si nekoupili příliš mnoho nepotřebných věcí. Peníze nevracíme!

Cedulky občas vypisují jiné názvy bloků, než by měli být, proto je pro jednodušší identifikaci cedulka umístěna buď na bloku, který nákupem provedete, nebo je item umístěn v rámečku či jinak vyobrazen.

RA Shop má jednoduchá pravidla a fungování

1. Do RA shopu se dostanete pomocí příkazu /spawn a dále vstupem do určitého obchodu.

2. Počet naskladněných itemů je neomezený, takže se nemůže stát jeho vyprodání.

3. RA Shop můžou vytvářet pouze administrátoři.

4. Nelze vracet chybně pořízené itemy.

5. RA Shop některé itemy vykupuje, avšak za nižší ceny, než je jejich prodejní. Většinou v poměru 2:1.

6. Ceny v RA shopu se mohou měnit bez upozornění a nároku na odškodnění v závislosti na aktuálním ekonomickém stavu serveru a na cenách v hráčských shopech.

7. V RA shopu nelze sehnat všechny věci, uvítáme ovšem nápady na další rozšíření sortimentu.