HRÁČSKÝ OBCHOD

Kromě klasického RA shopu můžete nakupovat zboží i v hráčských obchodech na spawnu, tato funkce bude dostupná pro všechny od 1.9. 2018. Díky těmto obchodům můžete prodávat vaše přebytečné suroviny.

Pravidla pro PS

(Players shop - Hráčský obchod)

1) Každý hráč si může pronajmout pouze jeden vlastní obchod  v hlavním městě a to na vyhrazených místech.

2) Žádost o otevření shopu zašlete přes formulář zde na serveru (v případě volného času admin teamu může být žádost dohodnuta v chatu ve hře).

3) Po schválení PS vám bude přidělena rezidence v některém z domů pro tuto činnost určených. Počáteční poplatek je 2 000 RA, bude vám stržen okamžitě po přidělení. Je tedy nutné mít na hráčském účtě více než 5 500 RA. Rezidence vám bude přidělena při kontaktu zde na serveru nejpozději do 4 dnů od přijetí žádosti. V opačném případě vám počáteční poplatek účtován nebude.

4) Shop si můžete libovolně vybavit, nesmíte však zásadně narušovat vzhled stavby. Pamatujte, že lidé budou vždy radši nakupovat v přehledných obchodech.

5) Za pronájem PS se platí týdenní poplatek od 2500 do 3500 RA v závislosti na rozloze, který se vám bude automaticky strhávat. Po vzájemné domluvě je možné na max 14. dní pronájem zrušit, avšak ponechat vám rezervaci (např. z důvodu odjezdu na dovolenou a tím i následné neaktivity)

6) Každý hráč je povinen mít nabízené zboží k prodej, tzn. udržovat shop vždy dobře zásobovaný.

7) Můžete nabízet libovolné zboží za libovolnou cenu, pamatuj však, že ceny v RA shopu se budou automaticky nastavovat taky, aby byly o cca 30% vyšší než je průměr cen v PS. Toto opatření je z důvodu zachování zdravé ekonomiky serveru.

8) Pro zrušení PS kontaktujte vždy někoho z admin teamu.

9) Je zakázáno konkurenčně znevýhodňovat ostatní hráče! Např. prodávat suroviny pod cennou.

10) Při volbě cen vždy berte v potaz dostupnost suroviny ve hře. (Např. uhlí je více dostupné jak železo, železo je zase dostupnější jak zlato....)

11) Obchod nesmí vlastnit hráč s administrátorskými právy.

12) Obchod musí být u vstupu označen cedulkou, kde bude váš nick. V případě, že máte originální hru, může vám admin umístit vaši hlavu nad vchodové dveře pro snažší identifikaci.

13) V případě obsazení všech míst pro obchody a dostatečném zájmu nových hráčů budou vytvořeny další místa pro obchod. Nyní je však počet omezen 6 místy.

Porušení pravidel bude trestáno individuálně po zvážení admin teamu. Prvně budete napomenuti (do obchodu vám vložíme cedulku). Při neuposlechnutí výzvy vás může čekat postih. Peněžní postih za porušení pravidel může být od 1 000 RA až do 50 000 RA. V případě závažného porušení těchto pravidel vám bude obchod zrušen bez nároku za odškodné za uložené věci a bude vám zamítnuto další provozování shopu na serveru až na 6 měsíců! 


Žádost o otevření vlastního obchodu.